KJÆRE KUNDE!

På grunn av smitteverntiltakene ber vi om forsåelse for at:

 1. Vi tar kun imot kort som betalingsmiddel.
 2. Vi er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten og vi sørger for at disse overholdes.
 3. Alle kunder har mulighet for å vaske eller desinfisere hendene når de kommer og forlater salongen.
 4. Håndklær, kapper og andre tekstiler som er i kontakt med kundene, byttes mellom hver kunde.
 5. Vi tar ikke imot kunder som har feber, symptomer på luftveisinfeksjon eller som er omfattet av plikt til karantene eller isolering.

Smitteverntiltak covid-19

 • Vi har iverksatt hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomhetens lokaler.
 • Alle ansatte er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten, og legger til rette for at de ansatte kan overholde plikter som følger av tiltakene.
 • Ansatte skal holde seg unna arbeidsplassen eller forlate den umiddelbart dersom de utvikler feber eller symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Vi tar ikke imot kunder som har feber, symptomer på luftveisinfeksjon eller som er omfattet av plikt til karantene eller isolering, jf. §§ 5, 8 og 11.
 • Ansatte skal vaske eller desinfisere hendene før og etter hver kundekontakt.
 • Mulighet for å vaske eller desinfisere hendene er tilgjengelig for kunder når de kommer og forlater salongen.
 • Engangs papirhåndklær ved håndvask er tilgjengelig for både ansatte og kunder.
 • Lokaler, toaletter, vaskeservanter o.l. rengjøres minst en gang daglig. Tidspunktene for gjennomført rengjøring dokumenteres.
 • Dørhåndtak, trappegelendre, bankterminal, kasseapparat og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres, rengjøres hyppig og flere ganger daglig.
 • Utstyr som er brukt (sakser, kammer, børster e.l.), armlener, behandlingsbenk, servant for hårvask, skillevegg og lignende skal rengjøres mellom hver kunde, i tråd med krav som følger av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. § 6.
 • Håndklær, kapper og andre tekstiler som er i kontakt med kundene, byttes mellom hver kunde. Tekstilene før eventuell gjenbruk vaskes på så høy temperatur som de tåler.
 • Servering av mat eller drikke, inkludert te eller kaffe, inngås ikke som et tilbud til kundene.
 • Virksomhetene skal iverksette nødvendige kontaktreduserende tiltak. Det skal kunne holdes minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom ansatte og andre ansattes kunder. Dette gjelder i venteområde, arbeidslokale og pauserom. Unntak fra dette gjelder ved veiledning av lærlinger.
 • Virksomheten skal, til bruk ved eventuell smitteoppsporing, ha oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid, hvor kunden mottok tjenester og hvilke ansatte som har ytt tjenester til hver kunde. Virksomhetene skal i to uker etter utført tjeneste oppbevare informasjon som nevnt i første punktum. Virksomhetene skal informere kundene om dette.
 • Ved timebestilling skal kundene få informasjon om tiltak for å begrense smitte og om hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten, inkludert at personer med feber eller symptomer på luftveisinfeksjon ikke kan motta tjenester.
Scroll to Top